Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op woensdagavond 28 februari om 19:30u: Ds A.T.van Andel uit Kockengen(Bijbellezing).

Mededelingen:
Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de kerkvoogdij kosten verbonden.
Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL75RABO.032.64.39.498 tnv. HHG Kockengen o.v.v. gift meeluisteren.