Mededelingen:
Wilt u meeluisteren of naluisteren, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de kerkvoogdij (via email w.spreij1@kpnplanet.nl).

Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de kerkvoogdij kosten verbonden.
Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL75RABO.032.64.39.498 tnv. HHG Kockengen o.v.v. gift meeluisteren.

Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 1 maart om 09:30u: Ds. N.P.J.Kleiberg uit Veenendaal.