Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 25 april om 09:30u: Eerwaarde heer J. Lankhaar uit Papendrecht.

Mededelingen:
Aan het meeluisteren via deze website zijn voor de Kerkvoogdij kosten verbonden. 

Indien u hieraan wil bijdragen kan dat op Rabobank NL88 RABO 0108.2971.28 tnv. Kerkvoogdij HHG Papendrecht onder vermelding van 'bijdrage kerktelefoon'.

De website van onze gemeente is: www.hhgpapendrecht.nl