Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op zondagmorgen 1 maart om 09:30u: Dhr. J. de Boer uit Rijnsburg.

Mededelingen:
Vrij uitzenden brengt kosten met zich mee voor onze kleine gemeente. Wilt u ons financieel gedenken, uw gift is welkom op de rekening van onze kerk, NL93 RABO 0347 8578 41, t.n.v. St. Evangelisatie Driedorp. Heel hartelijk dank.