Beginpagina                Help                Informatie                Disclaimer                Contact                Beheer
Disclaimer
Inhoud
De door de beheerder van Kerkfoon.nl, in opdracht van de betreffende kerkenraden, verstrekte informatie, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Deze informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Ook kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend.

Opnamen
De op deze website geplaatste opnamen zijn openbaar voor privegebruik, die u zowel live- als achteraf kunt beluisteren en in de meeste gevallen ook kunt downloaden. Publiceren op andere websites of op datadragers verkopen/weggeven is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Ondanks het feit dat er alles aan gedaan wordt om ervoor zorg te dragen dat de techniek goed werkt, kan daaraan geen garantie verleend worden. Het beschikbaar zijn van opnamen en het gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. Wanneer er geconstateerd wordt dat een gebruiker bovenstaande regels niet naleeft, kan de kerkenraad besluiten om de gebruiker te weren van hun site en/of eventuele kosten trachten te verhalen.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de kerkenraad liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Kerkfoon.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Vervolg op Pagina 2
Pagina 1 van 2                          
Leveringsvoorwaarden van Kerkfoon.nl:
Leveringsvoorwaarden

Algemene Vordering Gegevensbescherming:
AVG-Verklaring

Privacy Policy verklaring:
Privacy Policy